TransportUnder Paradiscupen så har vi egna busslinjer för att underlätta transporten för spelare och ledare mellan hallar och förläggningar. Naturligtvis hjälper vi även till med transport till och från flygplats eller buss-/tågstation.

Parkering
Paradiscupen tar inte ansvar för felaktigt parkerade bilar. Gängse parkeringsregler gäller även under cupen. Var vänlig att beakta detta.