Kostnaden för att delta i Paradiscupen är uppdelad i två delar, en anmälningsavgift samt en avgift per deltagare, Deltagarkortet.

Anmälningsavgifter

Röda klasserna: 3000 kr/lag

Blå klasserna: 2500 kr/lag

Gröna klasserna: 2000 kr/lag

Anmälningsavgiften betalas senast 2023-11-15.