Kostnaden för att delta i Paradiscupen är uppdelad i två delar, en anmälningsavgift samt en avgift per deltagare, Deltagarkortet.

Anmälningsavgifter

Röda klasserna: 3500 kr/lag

Blå klasserna: 3000 kr/lag

Gröna klasserna: 3000 kr/lag

Anmälningsavgiften betalas senast 2023-11-17.


Återbetalningar av avgifter

De lag som efter cupen skall ha återbetalning mailar in nedanstående uppgifter senast den 21 januaritill stefan@sportandadventure.se

Lagnamn
Kontaktperson
Vad som skall betalas tillbaka
Clearingnummer
Kontonummer