Här hittar ni kartor och information om Paradiscupens hallar.

Skyttis Arena
(Sky) 40 x 20m - 63.29527,18.73469,14z/tr!i=ntA4BTzZ/search!i=1004672638!q=Valhallav%C3%A4gen%2020!t=single!st=plc" origUrl="https://www.hitta.se/kartan!63.29527,18.73469,14z/tr!i=ntA4BTzZ/search!i=1004672638!q=Valhallav%C3%A4gen%2020!t=single!st=plc">Karta

Adress: Valhallavägen 20

Publikkapacitet: 1 000

Örnsköldsviks Sporthall

(SPH) 40 x 20m - 63.29042,18.71017,17z/tr!i=oUukteQl/search!i=1004670339!q=Lasarettsgatan%2015!t=single!st=plc" origUrl="https://www.hitta.se/kartan!63.29042,18.71017,17z/tr!i=oUukteQl/search!i=1004670339!q=Lasarettsgatan%2015!t=single!st=plc">Karta

Adress: Lasarettsgatan 15

Publikkapacitet: 400

Nolahallen

(Nola) 40 x 20m - 63.29337,18.71660,18z/tr!i=XLfdhdLo/search!q=Nygatan%2032%20B,%20%C3%96rnsk%C3%B6ldsvik!b=63.29231:18.71145,63.29444:18.72175!sg=true!t=combined!ai=1004674714!aic=63.29337:18.71661" origUrl="https://www.hitta.se/kartan!63.29337,18.71660,18z/tr!i=XLfdhdLo/search!q=Nygatan%2032%20B,%20%C3%96rnsk%C3%B6ldsvik!b=63.29231:18.71145,63.29444:18.72175!sg=true!t=combined!ai=1004674714!aic=63.29337:18.71661">Karta

Adress: Nygatan 32 B

Publikkapacitet: 150

Höglandshallen

(Högl) 40 x 20m - 63.31134,18.74082,18z/tr!i=aXkv1YO2/search!q=%C3%85v%C3%A4gen%2019,%20%C3%96rnsk%C3%B6ldsvik!b=63.31028:18.73567,63.31241:18.74597!sg=true!t=combined!ai=1004670020!aic=63.31134:18.74082" origUrl="https://www.hitta.se/kartan!63.31134,18.74082,18z/tr!i=aXkv1YO2/search!q=%C3%85v%C3%A4gen%2019,%20%C3%96rnsk%C3%B6ldsvik!b=63.31028:18.73567,63.31241:18.74597!sg=true!t=combined!ai=1004670020!aic=63.31134:18.74082">Karta

Adress: Åvägen 19

Parkhallen

(Park) 36 x 18 m - 63.28965,18.73399,18z/tr!i=ge4TvEh6/search!q=Vintergatan%2012%20B%2C%20%C3%96rnsk%C3%B6ldsvik!b=63.28858:18.72884,63.29072:18.73914!sg=true!t=combined" origUrl="https://www.hitta.se/kartan!63.28965,18.73399,18z/tr!i=ge4TvEh6/search!q=Vintergatan%2012%20B%2C%20%C3%96rnsk%C3%B6ldsvik!b=63.28858:18.72884,63.29072:18.73914!sg=true!t=combined">Karta

Adress: Vintergatan 12 B

Köpmanholmens Sporthal

(Holmen) 40 x 20 m - 63.17264,18.56353,14z/tr!i=QjDGa2cG/search!i=1006922481!q=Hummelviksv%C3%A4gen%208%20E!t=single!st=plc!ai=1006922481!aic=63.17264:18.56353" origUrl="https://www.hitta.se/kartan!63.17264,18.56353,14z/tr!i=QjDGa2cG/search!i=1006922481!q=Hummelviksv%C3%A4gen%208%20E!t=single!st=plc!ai=1006922481!aic=63.17264:18.56353">Karta

Adress: Hummelviksvägen 8 E, Köpmanholmen

Husum Sporthall

(Husum) 40 x 20 m - 63.33144,19.16496,14z/tr!i=xgn7ROIA/search!st=plc!q=Bruksv%C3%A4gen%20169%2C%20Husum!b=63.32306:19.12376,63.33981:19.20616!t=combined!ai=1006409884!aic=63.33144:19.16496" origUrl="https://www.hitta.se/kartan!63.33144,19.16496,14z/tr!i=xgn7ROIA/search!st=plc!q=Bruksv%C3%A4gen%20169%2C%20Husum!b=63.32306:19.12376,63.33981:19.20616!t=combined!ai=1006409884!aic=63.33144:19.16496">Karta

Adress: Bruksvägen 169, Husum