Dispensansökan

I ungdomsklasserna kan dispens erhållas för två ettårsöveråriga spelare per match.
I knatteklasserna övergår vi till att spela enligt SIU-modellen och plockar helt bort dispenserna.

OBS! Dispenser från det egna förbundet är EJ giltiga för spel!

Spelare som erhåller dispens får endast delta i den åldersklass där dispensen gäller.

Dispensen söks genom att skriva in spelaren på laguppställning.Sista ansökningsdag
1 december 2019