Anmälningsavgifter

Kostnaden för att delta i Paradiscupen är uppdelad i två delar, en anmälningsavgift samt en avgift per deltagare, Deltagarkortet.

Anmälningsavgifter
Ungdomsklasserna: 3000 kr/lag
Knatteklasserna: 2500 kr/lag

Anmälningsavgiften betalas senast 2021-11-15.